De zelfredzaamheid van de patiënt staat centraal

Red Jezelf is ontstaan vanuit het besef dat zelfredzaamheid cruciaal is voor de zorg in Nederland. Red Jezelf heeft, in nauwe samenwerking met IJsfontijn, een Serious Game ontwikkelt die huisartsen ondersteunt in het stimuleren van zelfredzaamheid van patiënten. Het gaat daarbij met name om de doelgroep patiënten die langdurig veel zorg consumeren. Het is de eerste Serious Game die als nascholing is geaccrediteerd, om precies te zijn met 4 punten.

red-jezelf-groot

10 minuten per dag serieus gamen

Huisartsen geven regelmatig aan dat zij graag beter in staat willen zijn om zelfredzaamheid te stimuleren bij patiënten die langdurig veel zorg consumeren. De game biedt huisartsen een trainingstool waarmee zij de vaardigheden aanleren om op een andere manier in gesprek te gaan met deze doelgroep. Zodat uiteindelijk het herhaalbezoek aan de huisarts wordt verlaagd. Elke ronde duurt even lang als een consult. Slechts 10 minuten per dag. Het is een effectieve interventie door te oefenen met een virtuele patiënt en je krijgt feedback op de denkprocessen achter het eigen handelen. De game is leuk om te spelen, maar inhoudelijk serieus. Spelenderwijs naar een zelfredzame patiënt... en een blije huisarts!

Roorda Reclamebureau maakte een ontwerp voor de website en wij verzorgden de technische realisatie. De website heeft een fotocarrousel, een twitterfeed en een uitklapbaar menu waar een foto in het menu is opgenomen. Uiteraard is de website, via het CMS, door Red Jezelf zelf te onderhouden.

Opdracht: technische realisatie
Extra's: CMS, twitterfeed, domein, hosting
Vormgeving: Roorda Reclamebureau
Ontwikkelaar game: IJsfontijn
Link: Red Jezelf is wegens omstandiheden gestopt met de werkzaamheden.

red-jezelf-klein

Op eigen kracht met Serious Gaming

Spelenderwijs via een game met meerdere levels naar een zelfredzame patiënt en blije huisarts!

categorie: werk/